JavaScript is off. Please enable to view full site.
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
 • Nghiệp vụQuản lý rủi ro lãi suất sổ ngân hàng và thanh khoản
 • Chức danhChuyên viên
 • Số lượng2
 • Hạn nộp hồ sơ25/01/2021 - 09/02/2021
 • Đợt tuyển dụngTuyển dụng Chuyên viên Ban Quản lý rủi ro hoạt động và Thị trường năm 2021
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Vị trí Chuyên viên Quản lý rủi ro lãi suất sổ ngân hàng và rủi ro thanh khoản:

  - Nhận dạng, đo lường, theo dõi, kiểm soát rủi ro; thực hiện Báo cáo đánh giá rủi ro lãi suất sổ ngân hàng và rủi ro thanh khoản;

  - Thực hiện, tham gia nghiên cứu, cập nhật các chuẩn mực, kỹ thuật và thực hành quản trị rủi ro tiên tiến liên quan đến QLRR rủi ro lãi suất sổ ngân hàng và QLRR thanh khoản;

  - Thực hiện, tham gia xây dựng phương pháp, mô hình đo lường rủi ro lãi suất sổ ngân hàng, rủi ro thanh khoản;

  - Thực hiện, tham gia cải tiến hoặc xây dựng mới các chương trình phần mềm phục vụ QLRR lãi suất sổ ngân hàng và QLRR thanh khoản;

  - Tham gia các dự án liên quan đến QLRR lãi suất sổ ngân hàng và QLRR thanh khoản;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Ban.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC