JavaScript is off. Please enable to view full site.
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
 • Nghiệp vụQuản lý tín dụng
 • Chức danhChuyên viên
 • Số lượng9
 • Hạn nộp hồ sơ30/10/2020 - 15/11/2020
 • Đợt tuyển dụngTuyển dụng vị trí chuyên viên Ban Quản lý tín dụng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • a. Công ty quản trị danh mục:

  - Thực hiện xây dựng văn bản chế độ liên quan đến công tác quản lý danh mục tín dụng;

  - Thực hiện xử lý các nghiệp vụ quản lý danh mục tín dụng đối với các Chi nhánh được phân công theo dõi;

  - Thực hiện báo cáo của Chi nhánh và tổng hợp báo cáo toàn hệ thống theo phân công.

  b. Công tác chính sách tín dụng:

  - Nghiên cứu đề xuất, tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy chế, quy trình, quy định trong hoạt động tín dụng của BIDV.

  - Xây dựng văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, giải đáp thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của cơ quan Nhà nước về nghiệp vụ tín dụng.

  c. Công tác quản trị mô hình đo lường rủi ro tín dụng:

  - Thực hiện quản lý vận hành hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ;

  - Xây dựng yêu cầu nghiệp vụ đối với các giải pháp công nghệ thông tin.

  d. Tham gia các dự án về triển khai cấu phần rủi ro tín dụng theo Basel, chuẩn mực báo cáo quốc tế số 9 – IFRS9, Corebanking… tại BIDV.

  e. Thực hiện công việc khác theo phân công của lãnh đạo Ban.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC