JavaScript is off. Please enable to view full site.
  • Tìm kiếm
Hiển thị theo:
Tìm thấy 505 việc làm
STT Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
1Trưởng phòng/Chuyên viên-Bộ phận Khách hàng cao cấpPhát triển Ngân hàng bán lẻChuyên viên15/10/2021 - 15/11/2021
Chi nhánh: TRỤ SỞ CHÍNH
2Chuyên viên-Tài trợ dự ánTài trợ dự ánChuyên viên16/09/2021 - 10/10/2021
Chi nhánh: Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn
3Phó Giám đốc Trung tâm Private Club (Trụ sở chính BIDV)Phát triển Ngân hàng bán lẻPhó Giám đốc Trung tâm20/07/2021 - 10/08/2021
Chi nhánh: TRỤ SỞ CHÍNH
4Chuyên viên-Phê duyệt tín dụng và đầu tưPhê duyệt tín dụng và đầu tưChuyên viên21/07/2021 - 31/07/2021
Chi nhánh: Trung tâm Phê duyệt tín dụng và đầu tư
5Chuyên viên-Tư vấn Pháp lý và Đầu tưTư vấn Pháp lý và Đầu tưChuyên viên12/07/2021 - 31/07/2021
Chi nhánh: Ban Khách hàng doanh nghiệp nước ngoài
6Chuyên viên-Quan hệ khách hàngQuan hệ khách hàngChuyên viên08/07/2021 - 31/07/2021
Chi nhánh: Ban Khách hàng doanh nghiệp nước ngoài
7Chuyên viên-Quản lý rủi ro hoạt độngQuản lý rủi ro hoạt độngChuyên viên28/06/2021 - 15/07/2021
Chi nhánh: Ban Quản lý rủi ro hoạt động & thị trường
8Chuyên viên-Quản lý rủi ro thị trườngQuản lý rủi ro thị trườngChuyên viên28/06/2021 - 15/07/2021
Chi nhánh: Ban Quản lý rủi ro hoạt động & thị trường
9Trưởng phòng/Phó Trưởng phòng Chính sách khách hàng - Ban Phát triển Ngân hàng bán lẻPhát triển Ngân hàng bán lẻTrưởng phòng23/06/2021 - 10/07/2021
Chi nhánh: TRỤ SỞ CHÍNH
10Nhân viên-Công nghệ thông tinCông nghệ thông tinNhân viên08/06/2021 - 30/06/2021
Chi nhánh: Sài Gòn
Trang: 1 2 3 4 5 »

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam