JavaScript is off. Please enable to view full site.
  • Tìm kiếm
Hiển thị theo:
Tìm thấy 03 việc làm
STT Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
1Chuyên gia -Nghiên cứu kinh tế lượngNghiên cứu kinh tế lượngChuyên gia 05/06/2020 - 19/06/2020
Chi nhánh: Viện Đào tạo và Nghiên cứu
2Chuyên gia -Tài chính kinh doanhTài chính kinh doanhChuyên gia 05/11/2015 - 09/11/2015
Chi nhánh: Ban Quản lý hiệu quả hoạt động
3Trụ sở chính BIDV tuyển Chuyên gia -Tổ chức nhân sựTổ chức nhân sựChuyên gia 21/07/2014 - 31/07/2014
Chi nhánh: TRỤ SỞ CHÍNH

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam