JavaScript is off. Please enable to view full site.
  • Tìm kiếm
Hiển thị theo:
Tìm thấy 01 việc làm
STT Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
1Cán sự-Giao dịch viên- Quản lý khách hàng- Kinh doanh ThẻGiao dịch viênCán sự25/11/2014 - 28/11/2014
Chi nhánh: Hà Tây

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam