JavaScript is off. Please enable to view full site.
Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Cộng tác viên-Lễ tânLễ tânCộng tác viên01/11/2017 - 08/11/2017
Chi nhánh: Hồng Hà
Nhân viên-Lễ tânLễ tânNhân viên16/05/2016 - 25/05/2016
Chi nhánh: Mỹ Đình
Nhân viên-Lễ tânLễ tânNhân viên07/01/2016 - 09/01/2016
Chi nhánh: Mỹ Đình
Nhân viên-Lễ tânLễ tânNhân viên08/12/2015 - 30/12/2015
Chi nhánh: Mỹ Đình
Nhân viên-Lễ tânLễ tânNhân viên17/11/2015 - 20/11/2015
Chi nhánh: Thăng Long

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG XEM NHIỀU

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam