JavaScript is off. Please enable to view full site.
Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Trưởng phòng/Chuyên viên-Bộ phận Khách hàng cao cấpPhát triển Ngân hàng bán lẻChuyên viên15/10/2021 - 15/11/2021
Chi nhánh: TRỤ SỞ CHÍNH
Phó Giám đốc Trung tâm Private Club (Trụ sở chính BIDV)Phát triển Ngân hàng bán lẻPhó Giám đốc Trung tâm20/07/2021 - 10/08/2021
Chi nhánh: TRỤ SỞ CHÍNH
Trưởng phòng/Phó Trưởng phòng Chính sách khách hàng - Ban Phát triển Ngân hàng bán lẻPhát triển Ngân hàng bán lẻTrưởng phòng23/06/2021 - 10/07/2021
Chi nhánh: TRỤ SỞ CHÍNH
Chuyên viên-Phát triển Ngân hàng bán lẻPhát triển Ngân hàng bán lẻChuyên viên01/05/2020 - 31/05/2020
Chi nhánh: TRỤ SỞ CHÍNH
Chuyên viên-Phát triển Ngân hàng bán lẻPhát triển Ngân hàng bán lẻChuyên viên20/06/2019 - 05/07/2019
Chi nhánh: TRỤ SỞ CHÍNH
Trưởng phòng-Phát triển Ngân hàng bán lẻPhát triển Ngân hàng bán lẻTrưởng phòng10/01/2018 - 25/01/2018
Chi nhánh: TRỤ SỞ CHÍNH
Trưởng phòng-Phát triển Ngân hàng bán lẻPhát triển Ngân hàng bán lẻTrưởng phòng25/12/2015 - 05/01/2016
Chi nhánh: TRỤ SỞ CHÍNH
Chuyên viên-Phát triển Ngân hàng bán lẻPhát triển Ngân hàng bán lẻChuyên viên15/03/2015 - 25/03/2015
Chi nhánh: TRỤ SỞ CHÍNH

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG XEM NHIỀU

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam