JavaScript is off. Please enable to view full site.
Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên-Phê duyệt tín dụng và đầu tưPhê duyệt tín dụng và đầu tưChuyên viên21/07/2021 - 31/07/2021
Chi nhánh: Trung tâm Phê duyệt tín dụng và đầu tư
Chuyên viên-Quản lý rủi ro tín dụngPhê duyệt tín dụng và đầu tưChuyên viên05/11/2019 - 20/11/2019
Chi nhánh: Trung tâm Phê duyệt tín dụng và đầu tư
Chuyên viên-Quản lý rủi ro tín dụngPhê duyệt tín dụng và đầu tưChuyên viên15/05/2019 - 31/05/2019
Chi nhánh: Trung tâm Phê duyệt tín dụng và đầu tư
Chuyên viên-Quản lý rủi ro tín dụngPhê duyệt tín dụng và đầu tưChuyên viên15/12/2017 - 20/12/2017
Chi nhánh: Trung tâm Phê duyệt tín dụng và đầu tư
Chuyên viên-Quản lý rủi ro tín dụngPhê duyệt tín dụng và đầu tưChuyên viên30/05/2016 - 03/06/2016
Chi nhánh: Trung tâm Phê duyệt tín dụng và đầu tư

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG XEM NHIỀU

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam