JavaScript is off. Please enable to view full site.
Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Nhân viên-Quản lý thông tin khách hàngQuản lý thông tin khách hàngNhân viên06/11/2017 - 12/11/2017
Chi nhánh: Bình Tây Sài Gòn
Nhân viên-Quản lý thông tin khách hàngQuản lý thông tin khách hàngNhân viên30/05/2016 - 03/06/2016
Chi nhánh: Nam Đồng Nai
Nhân viên-Quản lý thông tin khách hàngQuản lý thông tin khách hàngNhân viên01/07/2015 - 05/07/2015
Chi nhánh: Chợ Lớn

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG XEM NHIỀU

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam