JavaScript is off. Please enable to view full site.
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
 • Nghiệp vụPhê duyệt tín dụng và đầu tư
 • Chức danhChuyên viên
 • Số lượng20
 • Hạn nộp hồ sơ21/07/2021 - 31/07/2021
 • Đợt tuyển dụngTuyển dụng chuyên viên Trung tâm Phê duyệt tín dụng và đầu tư
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • - Phân tích hồ sơ đề xuất tín dụng/đầu tư đối với khách hàng; rà soát, đánh giá rủi ro tín dụng/đầu tư một cách độc lập; Lập báo cáo thẩm định rủi ro và trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định phê duyệt theo quy trình cấp tín dụng của BIDV.

  - Thực hiện báo cáo đánh giá tình hình hoạt động tín dụng chung của Chi nhánh, tình hình cấp tín dụng đối với khách hàng/nhóm khách hàng lớn.

  - Thực hiện đánh giá rủi ro, thẩm định phương án xử lý nợ nội bảng theo quy định của BIDV.

  - Thực hiện công việc khác theo phân công của lãnh đạo Trung tâm.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC