TỔNG HỢP NHU CẦU TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG ĐỢT 2/2016 TỔNG HỢP NHU CẦU TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG ĐỢT 2/2016 (TRỤ SỞ CHÍNH VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN)KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG ĐỢT 1/2016Tuyển dụng cán bộ tham gia triển khai dự án Basel II tại BIDVHướng dẫn đăng ký tài khoản, tạo hồ sơ, nộp đơn ứng tuyểnThư ngỏ gửi đến ứng viên
Khuyến cáo: Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả nhất, ứng viên nên sử dụng trình duyệt Firefox phiên bản 20.0 trở lên.