Kết quả sơ loại hồ sơ vị trí Phóng viên - biên tập viên Bản tin Đầu tư - Phát triểnKết quả thi tuyển cán bộ Trung tâm lưu trữKết quả tuyển dụng cán bộ chuyên trách bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại BIDVKết quả thi viết và lịch phỏng vấn tuyển dụng vị trí CV Hỗ trợ ALCOKết quả thi viết và lịch phỏng vấn tuyển dụng vị trí CV Hỗ trợ ALCODanh sách thí sinh dự thi vòng 2 vị trí Chuyên viên hỗ trợ ALCO Kêt quả tuyển dụng cán bộ Ban Quản lý dự án khu vực phía NamKết quả thi vòng 2 và kế hoạch phỏng vấn vòng 3 - Kỳ thi tuyển cán bộ Trung tâm Lưu Trữ - Văn phòngKết quả thi vòng 2 - Đợt thi tuyển cán bộ Trung tâm CNTT năm 2014 Kết quả thi tuyển vòng 2 - Đợt thi vị trí cán bộ quản lý xây dựng cơ bản
Khuyến cáo: Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả nhất, ứng viên nên sử dụng trình duyệt Firefox phiên bản 20.0 trở lên.