KẾT QUẢ VÒNG 2 (THI VIẾT) KỲ TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG ĐỢT 2/2016 KHỐI CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊNKẾT QUẢ VÒNG 2 (THI VIẾT) KỲ TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG ĐỢT 2/2016 KHỐI CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊNTỔNG HỢP GIA HẠN NHẬN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG TRỤ SỞ CHÍNHThông Báo kết quả thi viết tuyển dụng cán bộ triển khai Basel II năm 2016Thông báo thể lệ, nội quy thi đối với các thí sinh thi tuyển vòng 2 tuyển dụng tập trung đợt 2 năm 2016KẾT QUẢ SƠ LOẠI HỒ SƠ - KỲ TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG ĐỢT 2/2016Thông báo thời gian, địa điểm và số báo danh của thí sinh thi vòng 2 tuyển dụng tập trung đợt 2 năm 2016KẾT QUẢ SƠ LOẠI HỒ SƠ - KỲ TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG ĐỢT 2/2016Thông báo thời gian và địa điểm (dự kiến) thi vòng 2 kỳ tuyển dụng tập trung đợt 2 năm 2016Danh sách ứng viên tham gia vòng thi viết các vị trí tại Ban QLRR Thị trường và tác nghiệp - Đợt tuyển dụng Basel II năm 2016
Khuyến cáo: Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả nhất, ứng viên nên sử dụng trình duyệt Firefox phiên bản 20.0 trở lên.