DỰ KIẾN LỊCH PHỎNG VẤN VÒNG 3 - KỲ TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG ĐỢT 2/2015 (cập nhập đến ngày 11.8.2015)DỰ KIẾN LỊCH PHỎNG VẤN VÒNG 3 - KỲ TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG ĐỢT 2/2015 (điều chỉnh thêm ngày 07.8.2015)DỰ KIẾN LỊCH PHỎNG VẤN VÒNG 3 - KỲ TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG ĐỢT 2/2015 (điều chỉnh ngày 5.8.2015)DANH SÁCH THÍ SINH MIỄN THI VIẾT VÒNG 2, ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀO VÒNG 3 (PHỎNG VẤN) KỲ TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG ĐỢT 2/2015KẾT QUẢ VÒNG 2 - THI VIẾT KỲ TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG ĐỢT 2/2015Thông báo bổ sung danh sách ứng viên dự thi vòng 2 - Đợt tuyển dụng T7/2015Thông báo bổ sung danh sách ứng viên dự thi vòng 2 - đợt tuyển dụng cán bộ tập trung BIDV Tháng 7 năm 2015Số báo danh và địa điểm thi nghiệp vụ và tiếng Anh Đợt Tuyển dụng 2015Thời gian Thi và Nội quy Thi Kết quả sơ tuyển hồ sơ vòng 1 - Kỳ thi tuyển dụng tập trung đợt II/2015
Khuyến cáo: Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả nhất, ứng viên nên sử dụng trình duyệt Firefox phiên bản 20.0 trở lên.