JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thời gian gần đây một số nhóm đối tượng xấu sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, giả danh thương hiệu BIDV nhằm lừa đảo của khách hàng và ứng viên thực hiện các nhiệm vụ, nộp phí...

Xem chi tiết

Chúng tôi tìm kiếm ai?

Xem chi tiết

Đăng kí, chỉnh sửa hồ sơ của bạn và nộp đơn...

Xem chi tiết

Tìm kiếm cơ hội việc làm hiện tại phù hợp với bạn ...

Xem chi tiết

© 2022 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam