JavaScript is off. Please enable to view full site.

Việc làm mới

Tiêu đề Vị trí công việc
Trưởng phòng/Chuyên viên-Bộ phận... Chuyên viên - Phát triển Ngân hàng bán lẻ
Chuyên viên-Tài trợ dự án Chuyên viên - Tài trợ dự án
Phó Giám đốc Trung tâm Private... Phó Giám đốc Trung tâm - Phát triển Ngân hàng bán lẻ
Chuyên viên-Phê duyệt tín dụng và... Chuyên viên - Phê duyệt tín dụng và đầu tư
Chuyên viên-Tư vấn Pháp lý và Đầu... Chuyên viên - Tư vấn Pháp lý và Đầu tư
Chuyên viên-Quan hệ khách hàng Chuyên viên - Quan hệ khách hàng
Chuyên viên-Quản lý rủi ro thị... Chuyên viên - Quản lý rủi ro thị trường
Chuyên viên-Quản lý rủi ro hoạt... Chuyên viên - Quản lý rủi ro hoạt động
Trưởng phòng/Phó Trưởng phòng... Trưởng phòng - Phát triển Ngân hàng bán lẻ
Nhân viên-Công nghệ thông tin Nhân viên - Công nghệ thông tin

Danh sách việc làm tuyển dụng

Tài trợ dự án (01)
Phát triển sản phẩm ngân hàng truyền thống cho khách hàng cá nhân cao cấp (0)
Báo cáo tài chính, báo cáo kế toán nâng cao (01)
Chế độ kế toán (01)
Số hóa bài giảng trực tuyến (01)
Nghiên cứu kinh tế ngành (01)
Nghiên cứu kinh tế lượng (01)
Quản lý rủi ro thị trường (02)
Quản lý rủi ro lãi suất sổ ngân hàng và thanh khoản (02)
Quản lý rủi ro tín dụng đối tác (01)
Quản lý rủi ro Công nghệ thông tin (02)
Quản lý tín dụng (02)
Nghiệp vụ Kế toán (12)
Nghiệp vụ Tín dụng (12)
Phát triển kinh doanh (01)
Triển khai mô hình Quản lý rủi ro thị trường (01)
Phòng chống rửa tiền (01)
Quản lý rủi ro hoạt động (03)
Ban Quản lý rủi ro hoạt động & thị trường (0)
Quản trị và phân tích dữ liệu lớn - Big Data (01)
Hệ thống thông tin quản lý (02)
Thiết kế biên tập hình ảnh Website (01)
Biên tập Website tiếng Anh (01)
Biên tập Website tiếng Việt (02)
Thương hiệu và quan hệ công chúng (01)
Quản trị thương hiệu (01)
Truyền thông (kênh báo hình) (0)
Truyền thông (kênh báo viết) (0)
phân tích thị trường tài chính (02)
giao dịch ngoại tệ & phái sinh (03)
quản lý và phát triển sản phẩm ngoại tệ (01)
quản lý và phát triển sản phẩm thị trường vốn nợ (02)
quản lý và phát triển sản phẩm phái sinh (01)
Triển khai các dự án Basel, Corebanking... (01)
Vận hành phần cứng (01)
Bảo mật (01)
Quản lý hiệu quả hoạt động (0)
Công nghệ thẻ Dự án Bổ sung dữ liệu cho hệ thống Quản lý thẻ tín dụng (01)
Nghiệp vụ Dự án Bổ sung dữ liệu cho hệ thống Quản lý thẻ tín dụng (01)
Triển khai khung ICAAP và các dự án Basel II có liên quan đến quản lý vốn (01)
Mô hình đo lường rủi ro tín dụng (01)
Chính sách tín dụng (0)
Quản trị danh mục (0)
Dữ liệu và hệ thống CNTT triển khai Dự án Quản lý rủi ro hoạt động theo Basel (01)
Triển khai Dự án Quản lý rủi ro hoạt động theo Basel (01)
Triển khai Dự án Quản lý rủi ro thị trường theo Basel (01)
Quản lý chương trình triển khai Basel và quản lý thay đổi (01)
Quản trị Dự án công nghệ thông tin (02)
Bảo mật máy tính (01)
Ban Quản lý dự án PMO (01)
Quản trị cơ sở dữ liệu (02)
Quản trị hệ thống (02)
Tư vấn dịch vụ tài chính và Hợp tác quốc tế (01)
Công nghệ thông tin - E - learning (01)
Công nghệ thông tin - Trường Đào tạo cán bộ BIDV (01)
Quản lý khách hàng (54)
Kế toán (05)
Tài chính tín dụng (0)
Bảo vệ (0)
Bán bảo hiểm nhân thọ (07)
Chăm sóc khách hàng (07)
Cộng tác viên chăm sóc khách hàng (0)
Cộng tác viên tác nghiệp (01)
Công nghệ (05)
Công nghệ thông tin (33)
Công nghệ thẻ (0)
Đầu tư (0)
Dịch vụ khách hàng (0)
Dịch vụ thẻ (0)
Định chế tài chính (02)
Điện thoại viên (02)
Đón tiếp và hướng dẫn khách hàng (CSR) (02)
Đo lường hiệu quả hoạt động toàn hàng (02)
Đo lường hiệu quả hoạt động bán buôn (02)
Giao dịch khách hàng (0)
Giao dịch khách hàng cá nhân (01)
Giao dịch phái sinh hàng hóa (01)
Giao dịch phái sinh tài chính (02)
Giao dịch viên (29)
Giao dịch viên ngân quỹ chính (0)
Giao dịch viên ngân quỹ phụ (0)
Hành chính quản trị (10)
Hỗ trợ (0)
Hỗ trợ ALCO (04)
Hỗ trợ khách hàng (17)
Hỗ trợ nghiệp vụ (01)
Khách hàng doanh nghiệp (01)
Khách hàng cá nhân (01)
Kế hoạch đào tạo (0)
Kế hoạch phát triển (0)
Kế hoạch tổng hợp (09)
Kế toán (0)
Kế toán hệ thống (02)
Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (01)
Khách hàng (03)
Kiểm ngân (07)
Kiểm tra và Giám sát (02)
Kiến trúc hệ thống (0)
Kinh doanh vốn và TT (0)
Kinh doanh thẻ (05)
Kỹ thuật thẻ (0)
Lái xe (05)
Lao động tiền lương (06)
Lễ tân (05)
Lễ tân, tổng đài (0)
Lưu trữ (01)
Nghiên cứu phát triển hạ tầng (0)
Nghiên cứu tổng hợp (01)
Nghiên cứu và phân tích kinh tế vĩ mô (01)
Nghiên cứu và Phân tích thị trường (02)
Phần mềm (01)
Phân tích yêu cầu nghiệp vụ (0)
Pháp chế (06)
Phát hành thẻ (0)
Pháp lý đối ngoại (02)
Phát triển Ngân hàng bán lẻ (08)
Phát triển phần mềm (03)
Phát triển sản phẩm TTTM (0)
Phòng Giao dịch (02)
Quản lý chi nhánh (0)
Quản lý công trình (0)
Quản lý dự án (0)
Quản lý đào tạo (01)
Quản lý khoa học (01)
Quản lý rủi ro (11)
Phê duyệt tín dụng và đầu tư (05)
Quản lý rủi ro TT&TN (0)
Quản lý tài sản nội ngành (0)
Quản lý tài chính (01)
Quản lý thông tin ALCO (0)
Quản lý thuế (0)
Quản lý tín dụng (0)
Quản lý và Dịch vụ kho quỹ (0)
Quản lý thông tin khách hàng (03)
Quản lý tác nghiệp chuyển tiền quốc tế (01)
Quản lý tác nghiệp chuyển tiền trong nước (01)
Quản trị (0)
Quản trị hệ thống điện (0)
Quản trị tín dụng (11)
Tác nghiệp và TTTM (02)
Tài chính (0)
Tài chính kế toán (08)
Tài chính kinh doanh (01)
Tài trợ thương mại (06)
Tạp vụ (0)
Thanh toán (01)
Thanh toán quốc tế (0)
Thanh toán thẻ (0)
Thanh toán viên (0)
Thẩm định dự án (01)
Thẻ (01)
Thủ kho (0)
Thủ kho tiền (0)
Thư ký (0)
Thư ký Hội đồng Quản trị (01)
Thủ quỹ (0)
Thương hiệu và QHCC (02)
Thuế (01)
Tổ chức đào tạo (0)
Tổ chức hành chính (02)
Tổ chức nhân sự (16)
Tổ chức nhân sự (Trường Đào tạo BIDV) (01)
Tổng hợp hành chính (0)
Trung tâm nghiên cứu (0)
Tư vấn và hợp tác quốc tế (0)
Tự doanh ngoại hối (03)
Vận hành theo dõi (0)
Văn phòng (01)
Văn phòng Công đoàn (0)
Văn phòng Đảng ủy (0)
Văn thư (05)
Xây dựng cơ bản (01)
Xây dựng mô hình đo lường rủi ro tín dụng (01)
Quản lý xây dựng cơ bản (02)
Tự doanh trái phiếu (02)
Giao dịch ngoại tệ phục vụ khách hàng (01)
Quản lý thanh khoản và giao dịch thị trường tiền tệ liên ngân hàng (01)
Thị trường vốn nợ (0)
Dự án Hệ thống khởi tạo khoản vay đối với khách hàng bán lẻ (0)
Marketing bán lẻ (03)
Quan hệ khách hàng - Nhóm Hàn Quốc (02)
Tư vấn Pháp lý và Đầu tư (03)
Kiểm toán nội bộ (01)
Quan hệ khách hàng (03)
Truyền thông (01)
Phát triển kinh doanh (05)
Quản lý sản phẩm (02)
Kiến trúc sư (0)
Phát triển sản phẩm (01)
Theo dõi tài sản (01)
Marketing (01)
Đo lường hiệu quả khối vốn (01)
Quản trị chi phí (01)
Truyền thông quốc tế (01)
Bản tin hình BIDV (01)
Quản trị website tiếng Anh (01)
Pháp lý (04)
Kiến trúc sư (0)
Theo dõi tài sản (0)
Nhóm vĩ mô (01)
Nhóm địa phương (01)
Nghiên cứu viên Chuyên ngành nông nghiệp (01)
Nhóm quốc tế (01)
Quản trị ứng dụng (01)
iSeries (01)
Hệ thống (01)
Quản trị mạng truyền thông (01)
Vận hành trung tâm xử lý (01)
Phân tích sự kiện bảo mật (01)
Bảo mật ứng dụng - Thẻ (01)
Tác nghiệp tài trợ thương mại (làm việc tại Hà Nội) (02)
Tác nghiệp tài trợ thương mại tại (làm việc tại Tp HCM) (01)
Chuyển tiền quốc tế (02)
Triển khai các chiến dịch gọi ra (02)
Xử lý nợ (02)
Tư vấn dịch vụ tài chính (01)
Vận hành phần mềm (0)
Cộng tác viên bán lẻ (02)
Cộng tác viên hành chính văn phòng (0)
Kinh doanh (0)
Kế hoạch và Phát triển kinh doanh (0)
Phê duyệt tín dụng và Quản lý rủi ro (0)
Quản lý nội bộ (0)
Giao dịch thị trường tiền tệ (02)

© 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam